logogik      mlogo

  Dostupné kurzy

  * Informatika ako veda, kódovanie, číselné sústavy, digitalizácia znakov, obrázkov, zvuku, videa.

  Architektúra osobných počítačov, parametre PC komponentov.

  Operačné systémy, aplikačný software.

  Požiadavky na prepojenie počítačov, typy sietí, sieťové komponenty, IP adresovanie, protokol TCP/IP.

  MsWord, MsExcel, MsPowerPoint.

  * Základy štatistických výpočtov pomocou Ms Excel

  * Základné pojmy algoritmizácie, riešenie problému, pojem algoritmu, vlastnosti algoritmov, zápisy algoritmov pomocou štruktúrogramov a vývojových diagramov. 

  Základy programovania v prostredí jazyka Python

  * Programovanie v prostredí Lazarus.

  * Tvorba algoritmov a ich zápis v prostredí Delphi.

  Pre tých, ktorí chcú o programovaní vedieť niečo viac. 

  *Informatika pre našich prímanov

  Štúdijné texty a rôzne pomôcky 

  Tento kurz je určený na oboznámenie sa s prostredím MOODLE

  Kmitavý pohyb, rýchlosť, zrýchlenie, fáza, zložené kmitanie, premeny energie,...